Skip to main content

 

Aktívni seniori spájajú generácie

projekt # 8

projekt # 8

Aktívni seniori spájajú generácie


základné informácie o projekte

Cieľom projektu je realizácia rôznych podujatí a aktivít pre seniorov, ale aj pre ďalších obyvateľov. Chcú ich viesť k aktívnemu pohybu, relaxačným cvičeniam, a tým predchádzať chorobám (predovšetkým pohybového ústrojenstva), realizáciou série cvičení pod vedením odborného inštruktora (strečing, jóga, relaxačné cvičenia). Ďalej chcú vytvárať podmienky pre aktívne trávenie voľného času seniorov spoločnými stretnutiami a spoločenskými a skupinovými hrami, ktoré budú rozvíjať ich pamäť a sústredenie (šípky, scrabble, brainbox, a ďalšie hry), a zlepšiť tak aj sociálne kontakty, prelomiť bariéry medzi obyvateľmi, ktoré vznikli počas obdobia Covidu. Zároveň by radi odovzdali svoje vedomosti, skúsenosti a zručnosti mladším generáciám, rozvíjali ich kreativitu na spoločných workshopoch (háčkovanie - napr. háčkovaná ekotaška, výroba vencov, korbáčov, pletenie, vyšívanie, prišívanie gombíkov, štopkanie, naučiť ich tradičné recepty starých mám - napr. tradičné palacinky, šišky, pagáče a pod.). V rámci projektu chcú zorganizovať napr. výstavu ručných prác, degustáciu a súťaž o najlepší recept, „Šiška fest“ - súťaž o najlepšiu šišku či fašiangovú špecialitu počas fašiangového obdobia, „Palacinka starej mamy“ - workshop výroby palaciniek podľa receptúr starých mám, sériu workshopov zameraných na tvorivosť seniorov, miniturnaj spoločenských hier. Grant použijú na kreatívny spotrebný materiál pre workshopy, honorár pre lektora pohybových aktivít, odmeny do súťaží, občerstvenie na jednotlivé aktivity...

predkladateľ

O. Bédiová, B. Oríšková, J. Jókalová

informácia o predkladateľovi

Neformálna skupina aktívnych seniorov so zdravotnými obmedzeniami, ktorá aktívne pôsobí v mestskej časti Párovské Háje, ktorá by chcela ukázať mladšej generácii, že aj napriek veku sa dá aktívne žiť a pomáhať svojmu okoliu. Spoločne sa aktívne zapájajú do aktivít JDS v meste Nitra a v mestskej časti Párovské Háje. Pomáhajú pri varení gulášu, fašiangových slávnostiach, stretávajú sa pri spoločných posedeniach, výletoch, spoznávajú krásy prírody. Taktiež pomáhajú pri skrášľovaní svojho okolia.

celková požadovaná suma

1 500 €

pozrite si video o projekte 📽

pozrite si video o projekte 📽

kliknite pre presúvanie sa medzi projektami

top