Skip to main content

Podaj Pomocnú Ruku 2023

projekt # 6

FINALISTA KLUBU DARCOV 2021 🏆

projekt # 6

Podaj Pomocnú Ruku 2023


základné informácie o projekte

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o prvej pomoci medzi obyvateľmi mesta Nitra. Autori projektu, ako členovia Miestneho spolku SČK pri GCM a taktiež žiaci gymnázia, považujú za veľmi dôležité, aby prvú pomoc ovládali nielen ich dobrovoľníci, ale aj široká verejnosť. Týmto projektom chcú apelovať na potrebu ovládania správneho poskytovania prvej pomoci

u každého člena spoločnosti. V Parku na Sihoti v Nitre chcú zrealizovať podujatie pre širokú verejnosť, so zreteľom najmä na deti a mládež, kde vytvoria niekoľko stanovíšť a na každom z nich bude jeden človek s dlhoročnou praxou v oblasti prvej pomoci a tiež jej výučby, ktorý bude návštevníkom vysvetľovať a zároveň ukazovať správne postupy prvej pomoci a tiež odpovedať na ich prípadné otázky. Asistovať mu pri tom bude figurant, ktorý bude znázorňovať daný stav. Stanoviská budú zamerané na rôzne náhle stavy v prvej pomoci, ako sú napríklad: zastavenie krvného obehu, bezvedomie s prítomným dýchaním, krvácanie, zlomeniny či epilepsia.

Grant chcú využiť na zabezpečenie materiálu na prípravu modelových situácií, vecné odmeny na stanoviskách, občerstvenie pre účastníkov a dobrovoľníkov, propagačné materiály či nefinančnú odmenu pre lektorov.

predkladateľ

S. Febenová, K. Zaťková, M. Mladý

požadovaná suma

1736 €

rozhovor o projekte

video pripravujeme 📽

video finalistu projektu 📽

kliknite pre presúvanie sa medzi projektami

top